کتابخانه مرکزی- ساعات کار کتابخانه
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/13 | 

از شنبه تا ۴ شنبه= ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

پنج شنبه ها= ساعت ۸ الی ۱۲

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.14745.32525.fa
برگشت به اصل مطلب