کتابخانه مرکزی- تاریخچه، اهداف، چشم انداز،جامعه استفاده کننده
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/7 | 
 
تاریخچه:

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1394 و از تجمیع 5 کتابخانه دانشکده ای تاسیس و به بهره برداری رسید. این کتابخانه در پردیس آموزشی دانشگاه به نام پردیس فلسفی قرار دارد و شامل واحدهای علم سنجی، خدمات فنی، سفارشات، امانت، نشریات، مرجع، سمعی بصری و پایگاه عرضه اطلاعات است.
اهداف:
  1. ارائه منابع اطلاعاتی منابع مورد نظر اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  2. ارتقای فعالیت های پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  3. ارتقای دانش تخصصی اساتید،دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
چشم انداز:

چشم انداز اصلی کتابخانه تبدیل شدن به یک کتابخانه دیجیتال و مرجع در سطح دانشگاه های کشور است. همچنین کتابخانه در نظردارد تا از لحاظ استاندارد جهانی به حد مطلوبی دست یابد
ماموریت:
تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاش ها ی دانشگاه در جهت ارتقای وضعیت علمی،از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت و بهره برداری از منابع علمی

جامعه استفاده کننده :
دانشجویان رشته های علوم  پزشکی و اعضای هیات علمی و اساتید غیرهیات علمی و کارکنان دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.16326.39236.fa
برگشت به اصل مطلب