کتابخانه مرکزی- اخبار کتابخانه مرکزی
بازگشایی سالن مطالعه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
به اطلاع اعضای محترم می رساند، ساعت کاری بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه از شنبه ۳ مهر تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل می باشد:  
بخش امانت و گردش منابع و سالن های مطالعه:  شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴ 
مرکز اطلاعات علمی الکترونیک : از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴
استفاده از قرائت خانه کتابخانه با محدودیت همراه است.
 
 لطفا با رعایت پروتکل های بهداشتی و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محیط کتابخانه:
فاصله گذاری اجتماعی را در سالن های مطالعه و مراجعات حضوری رعایت فرمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.16775.57378.fa
برگشت به اصل مطلب